بیژن افتخاری، بررسی رویدادهای هفته

با درود من بیژن افتخاری مقیم امریکا، تحصیلاتم فوق لیسانس مدیریت اقتصادی و دکترای اقتصاد با گرایش رشد و توسعه اقتصادی، فعال سیاسی و طرفدار مکتب انسان‌مداری هستم