بیژن افتخاری، بررسی رویدادهای هفته

با درود من بیژن افتخاری مقیم امریکا، تحصیلاتم فوق لیسانس مدیریت اقتصادی و دکترای اقتصاد با گرایش رشد و توسعه اقتصادی، فعال سیاسی و طرفدار مکتب انسان‌مداری هستم

بیژن افتخاری، جهانشاه رشیدیان، چه باید کرد؟ شرایط ذهنی و عینی جامعه ایران و حضور نیروهای بیگانه به بهانه کمک به سیل زدگان