شرایط همکاری با ما

 

 

شرایط همکاری با رادیو تلویزیون مانی

تنظیم: مارس ۲۰۱۹

رادیو تلویزیون اینترنتی مانی تریبون آزادی است برای اشاعۀ آزادی اندیشه، نقد و پرسشگری در پهنه مسائل فکری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. این رسانه از برخورد و تقابل آزاد، سالم و سازنده ی آراء و اندیشه های متفاوت و متضاد استقبال می کند و در حد توان به آن میدان می دهد. این رسانه به هیچ سازمان، دولت و نهادی وابسته نیست.

این رسانه پشتیبان یا مبلغ نوعی از نظام سیاسی معین برای آیندۀ ایران نیست. این رسانه با سازمان های سیاسی موجود در اپوزیسیون دشمنی یا دوستی ندارد و از تبلیغ آشکار و پنهان این سازمان ها می پرهیزد. کار ما روشنگری بر اساس مستندات است.

حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران در چهار دهۀ گذشته در ایران در تلاش بوده تا بر اساس دین، مذهب و قرائت خود از اسلام و تشییع هر صدای مخالفی را سرکوب و حذف کند. نتیجه ی آن زندانی کردن، شکنجه، ترور و اعدامِ هزاران هزار انسان آزاد اندیش، و مهاجرت، فرار و تبعید میلیون ها ایرانی دیگر بوده است. رادیو تلویزیون مانی با نفی تمامیت جمهوری اسلامی و هر نوع اندیشۀ توتالیتاریستی به دوره ی پس از جمهوری اسلامی نظر داشته و از طریق اشاعه افکار مختلف، راه کارهای نظری عبور از جمهوری اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. بررسی و نقد سُنت، مذهب و سیاست با همین هدف است که اهمیت می یابد که قصد از آن، بالا بردن تضمین جلوگیری از تکرار یک خمینی دیگر در عرصۀ حاکمیت فکری و سیاسی در جامعه ایران است. اینگونه است که می توان یک فرهنگ دمکراتیک را تمرین کرد و اشاعه داد.

نظر به مقدمۀ فوق، رادیو تلویزیون مانی بر اصول و مبانی زیر تاکید دارد:

– تاکید بر ارزش های جهان شمول آورده شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بر آمده از آن

– نفی جمهوری اسلامی و هر نوع تفکر و حکومت توتالیتاریستی

– تاکید بر آزادی اندیشه و بیان آن، پرسشگری و نقد مستدلانۀ مبتنی بر فاکت یا تحلیل کارشناسانه یا ارزیابی مبتنی بر تجارب

– پرهیز از خشونت پراکنی و نفرت افکنی

– تاکید بر سکولاریسم و جدائی دین و ایدئولوژی از حکومت

– رعایت حریم و حقوق شخصی افراد حقیقی و حقوقی و پرهیز از اتهام زنی و دروغ پراکنی

– تاکید بر پلورالسیم فکری، سیاسی و فرهنگی

– تاکید بر حقوق برابری سیاسی – اجتماعی برای دگراندیشان، اقلیت های سیاسی، فرهنگی و قومی، رواداری فکری ، احترام به افکار وعقاید مخالف و پرهیز از توهین و تهمت و ترور شخصیت

بر این اساس:

۱. برنامه سازان رادیو تلویزیون مانی در انتخابِ موضوع و اجرای برنامه و دعوت از میهمانان آزاد و مستقل می باشند.

۲. مسئولیت گفته ها و ادعاهای میهمانان و برنامه سازان بر عهده خود آنها می باشد.

۳. برنامه سازان تلاش کنند در حد امکان در برنامه ها از افراد با دیدگاه های متفاوت و اگر امکان پذیر است با دیدگاه های مخالف دعوت کنند.

۴. اگر فرد، گروه و یا جریانی بر علیه یک برنامه یا مطالب طرح شده در آن اعتراض دارد، باید در برنامه ای دیگر فرصت اظهار نظر داشته یا اگر نظر خود را کتبا برای برنامه ساز یا مدیریت رادیو تلویزیون مانی ارسال کند، باید قرائت گردد.

۵. میهمانان یا نظردهندگانی که قرار است مواضع یا نظر آنها از طریق رسانه های مانی به اطلاع افکار عمومی برسد باید از نام و نشان حقیقی استفاده کرده و آدرس ایمیلی معتبر برای تماس ارائه دهند. پیداست که میهمانان مسئول گفته ها و ادعاهای خود هستند و ما نیز مسئول گفته های خود هستیم.

۶. همکاران رادیو تلویزیون مانی که به دلایل امنیتی مایل به انتشار نام اصلی خود نیستند، شامل ماده 5 نمی شوند.

۷. ارتباط برنامه سازان مختلف رادیو تلویزیون مانی با همدیگر یا ارتباط شنوندگان با برنامه سازان یا میهمانان برای طرح سوال یا اعتراض، بطور مستقیم با خود آنها برقرار می شود و مدیریت رادیو تلویزیون مانی رابط چنین ارتباطی نیست. موارد اعتراض اما باید به اطلاع مدیریت رادیو تلویزون مانی رسانده شود. لازم است تا برنامه سازان در برنامه ی خود برای ارتباط دیگران با خود، یک آدرس ایمیلی اعلام کرده یا از طریق سایت رادیو تلویزیون مانی آن را در اختیار عموم قرار دهند.

۸. همکاری با رادیو تلویزیون مانی داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد است. خروج از این همکاری نیز داوطلبانه می باشد.

۹. همکارانی که به همکاری خود پایان دهند اگر در مدت همکاری به اطلاعات خصوصی افراد حقیقی یا حقوقی یا اطلاعات فنی رادیو تلویزون مانی دسترسی پیدا کرده اند، موظف به رعایت اصل رازداری بوده و در طول مدت همکاری یا پس از آن مجاز به ارائه این اطلاعات به افراد حقیقی یا حقوقی دیگری نمی باشند.