در باره ما

رادیو مانی  از سال۲۰۱۲ در اینترنت آغاز به کار کرده و از سال ۲۰۱۷ به صورت تصویری هم در یوتیوب و سایت رادیو مانی پخش  می‌شوند.
این رادیو غیر انتفاعی است. به حزب، دولت، نوعی از نظام سیاسی وابستگی ندارد.
هدف این رسانه روشنگری در امور فرهنگی، تاریخی، سیاسی، فلسفی و دینی است. همه گونه اندیشه جای مطرح شدن در این رسانه را دارند.
رادیو تلویزیون مانی در یوتیوب، سایت رادیو و شبکه‌های زیر در دسترس همگان‌اند:
برای آگاهی و تماس با مدیریت رادیومانی از نشانی های زیر بهره بگیرید:
radiomani2012@gmail.com
Privat Website von Mani: www.nevisa.de
Skype: mani-asgari asgari
Telefon:+49 17642047802