کتاب گویا

میرزاآقا عسگری مانی

کتاب «خشت و خاکستر» اتوبیوگرافی شاعر

جلد نخست و دوم

<><><>

میرزاآقا عسگری

کتاب «ترور در بن»

رمانی مستند از زندگی فریدون فرخزاد

اجرای میترا رشیدی

<><><>

 

ادبیات و اروتیسم

پژوهشی در عشق، عرفان و پورنوگرافی در ادبیات ایران

اجرای مانی

<><><>

میرزاآقا عسگری مانی

فراسوی واژگان

سفری به پساپشت شعر و شناختِ انگیزه های آفرینش

از کتابی به همین نام نگاشتۀ مانی

اجرا: مانی