رضـا عـلوی:آشـیانۀ اندیشه ها

 

رضا علوی نویسنده و پژوهشگر در زمینه تاریخ و سیاست می باشد .حاصل کار وی انتشار بیش از یک صد مقاله‌ی تحلیلی در وب سایت‌ها و نیز گفتگوها و سخنرانی‌ها در رسانه‌های ایرانی است. وی اکنون سر دبیر سایت ” ایران ما ” است و نیز در برنامه آشیانه‌ی اندیشه‌ها در تلویزیون اندیشه هر هفته به تحلیل سیاست روز می‌پردازد.