جلال ایجادی، آیا نواندیشان اسلامی طرفدار اعدام همجنسگرایان هستند؟

پاسخی بگذارید