واپسین بازمانده ی خاندان ساسانی در چین

هومر آبرامیان فرزند الوند، و از ایرانیاران بزرگ دوران ما است. او که از ارامنۀ آشوری ایران است از دیرباز دست  ازدین نیکانی اش برداشته و جان و اندیشه اش را در فرهنگ ایرانی و آموزه های اشو زرتشت ، در آموزه های فردوسی ، زلال و جاری کرده است. شاید با جسارت بتوان گفت که تنها ایرانی ای است که فارسی را به پارسی ی دلنشین و گوشنواز می گوید و می نویسد. واژه نامه ای هم در این باره سامان داده که از سوی نشرکتاب در آمریکا نشر یافته است. هومر آبرامیان نه تنها در زبان پارسی ، بلکه در اسطوره های ایرانی و در اندیشه های آموزگار کم مانندمان – اشو زرتشت – کاویده است، شاهنامۀ فردوسی را استادانه بازخوانی و بررسی کرده و می کند. جان و دلش، و نیز اندیشه اش به روشنایی و گوارایی چشمه های کوه الوند – در زادگاهش همدان – است. سال هاست «فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ» را سامان داده و ازپی چند فراز و فرود به تازگی به آن سرو سامانی تازه بخشیده است. این تارنمایی است که باید فرادست هر ایرانی ی ایران دوستی جای داشته باشد تا از سرچشمه های اندیشه های همکاران این فرهنگستان بنوشد و جان و اندیشۀ خود را تازه و تازه ترگرداند. در زیر یکی از تازه ترین نوشتارهای تارنمای فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ را به خامۀ فیروز فیروزنیا و با مدیریت هومر آبرامیان  – در لینک زیر  – می خوانیم. این لینک شما را به فرهنگستان کوروش می برد. سفر خوش.

مانی . 3 ژانویه 2019

<><><>

از سوی استاد فیروز فیرزنیا همکار بسیار ارجمند فرهنگستان جهانی کورش بزرگ
پیروز (فیروز) سوُم ساسانی . 
پژوهشی بسیار ارزشمند در باره ی واپسین بازمانده ی خاندان ساسانی  در چین. خواندن این گزارش  که با رنج بسیار فراهم گشته را به همه ی دوستداران تاریخ ایران  سپارش می کنم. این گزارش،  در زیر گروه « ایرانشناسی» در بخش «کارنامک(تاریخ» فرادست جویندگان دانش جاگرفته است. برای آسان تر شدن کار لینک آن را هم در پایین خواهم گذاشت. 
پاینده ایران – هومر آبرامیان

پاسخی بگذارید