اعتراض به رسانه های فارسی زبان

 

  

 

و سخنی جدی و میهنی با برنامه سازان ، مجریان و صاحبان قلم در آمریکا

 

 

 

خانم ها و آقایان : فرهنگ فرهی، علیرضا میبدی، ساسان کمالی، فرهنگ هولاکوئی

 

 مهدی ذکائی، عباس پهلوان، پری اباصلتی، همایون هوشیارنژاد، علیرضا امیرقاسمی

 

   نادر رفیعی ، علی لیمونادی ،نادرصدیقی ، ضیا آتابای، ، عسل پهلوان ، مهدی آقازمانی، شعله شمس شهباز و تمام برنامه گذاران رادیو وتلویزیونهای فارسی زبان

 

وآنها که در تلویزیون خود تاسوعا وعاشورا پیراهن سیاه پوشیدند و موسیقی را قطع کردند و کلیه نویسندگان جراید

 

بدون شک تمامی شما ازماجرای کربلا وافسانه سرائی های مشتی دستاربند اشغالگر  درمیهنمان آگاه هستید.ازپانصد سال پیش که مذهب شیعه به زورشمشیر سلاطین صفوی وبه منظوراستوارکردن پایه های حکومتی برایرانیان تحمیل شد، مردم ما زیربار تبلیغات دستاربندان اشغالگربا صرف میلیاردها تومان هرساله برای کشته شدن فردی در

 

هزاروچهارصد سال پیش (آنهم ازیک کشورمهاجم به ایران) عزاداری و خاک برسرمیکنند

 

   مردم ناآگاه ما هیچگاه نظرشفاف شما صاحبان اندیشه و قلم را دراینمورد مهم وحیاتی نشنیدند ، و اکثریت هم چنان درراه تاریک وخرافه قدم برمیدارند

 

وشما آگاهان خاموش هر کدام به دلیلی غیرموجه ، راه سکوت را برگزیده اید تا جائیکه وقتی کارناوال وحشت ، سفاهت ،وخشونت بیخ گوشتان در لس آنجلس

 

 به راه می افتد ، چشمان خود را براین فاجعه می بندید وکوچکترین اعتراضی  نمی کنید. به بهانه اینکه ما درکشوری آزاد چون آمریکا زندگی می کنیم

 

  شما که نام روشنفکر، اندیشمند وهدایت کننده جامعه برخود گذاشته اید وهمه رسانه های ایرانی را اشغال کرده اید چگونه است خود از مزیت آزادی بیان در 

 

این کشوربهره نمیگیرید واجازه میدهید جمهوری اسلامی با کمال وقاحت سنگربه سنگر پشت خانه های شما وهمه ایرانیان پیش بیاید ، شما چرا نباید این هجوم

 

  خطرناک را ببینید ودائما ایرانیان و دولت آمریکا را در جریان این نفوذ آسیب زننده قراردهید ؟

 

 مطمئن باشید اگردارودسته آخوند هدایتی ها دراینجا میتوانند براحتی قمه زنی راه بیندازند ورضا حیدری ها خیابانها را برای سینه زنی قرق کنند

 

، به راحتی هم میتوانند صدای هرآزادیخواه ایرانی و مخالف جمهوری اسلامی را نیزخاموش کنند. کافی است تنها یک مورد اسید پاشی درخیابان

 

وست وود، بلوار ونچورا و یا دان تان لس آنجلس صورت پذیرد، ویا دفترکاریکی از آقایان و خانمهای رسانه ای را آتش بزنند آن وقت خواهید دید

 

 که زنان ایرانی از ترسشان با روسری به خیابان بیآیند وبسیاری از شما ها  از ترس این جاهلان باید یا کار رسانه را ترک کرده یا با آنها همکاری کنید 

 

چند روز پیش که مشتی لومپن مزدورجمهوری اسلامی بسرکردگی رضا حیدری وحاج عرفان اوشانی و فامیل درداون تاون لس آنجلس نمایش تهوع آوری را  به نمایش گذاشتند(*) و آبروی هرچه ایرانی را بردند.چرا درآن روز ویا روزهای بعد صدایتان درنیامد؟ شما که صاحبان رسانه های لس آنجلس و چشم وگوش مردم هستید و باید مردم را ازخطربزرگی که تهدیدشان می کند ، آگاه سازید چرا ساکت ماندید ، چرا اعتراض نکردید و سخنی نگفتید؟

 

  کارهای این  نابخردان از گذشته های دورکه میهن ما را با گریه واندوه وعزاداری برای حسین یک مرد غیرایرانی ویران کردند وفرهنگ گهربارمان را به لجن و نجاست اسلام آلودند کافی نبود ؟

 

 و حالا نوبت زیرفشارقراردادن ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی ومردم کشورمیزبان دراینسوی جهان است؟

 

مراسم عزاداری درلس آنجلس وسکوت سنگین جامعه رسانه ای، که جایگاه والای فرهنگی جامعه را دردست دارد وبه اعتراض صدایی بلند نمیکند نشانه آنست که

 

   ایرانیان مخالف با جمهوری اسلامی ومبارزان سیاسی بزودی درچنگال این موج جدید جمهوری اسلامی اسیر و لس آنجلس عرصه کامل تاخت و تازآنها قرار گیرد و کسی را یارای نفس کشیدن نماند.تاریخ چنین سکوت مرگباررا از ماهرگز فراموش نخواهد کرد.

 

  ما هنوز ازشما خواهش میکنیم با دلیری جبران مافات کرده و ایران را از چنگال این بیماری بزرگ و سرطان کشنده نجات دهید. تا وضع اسلام در ایران روشن نشود هیچ روش سیاسی وهیچ سیاستمداری نمیتواند برای ایران کاری انجام دهد

 

باور کنید مردم جز شما کسی را برای این مهم ندارند وکسی هم به تنهایی نمی تواند این کاربزرگ ورهایی بخش فرهنگی را انجام دهد

 

 

 

بخشی از امضای هم اندیشان معترض به رسانه ها ورخداد زشت عزاداری درخیابانها

 

دکترروزبه آذربرزین – دکترسعید احمدی

 

فرزانه اردلان – دکترایرج زمانیان

 

دکترناصرانقطاع – دکتراحمد ایرانی

 

امیل ایمانی – آریا باقری

 

حمید بیاتی – محمد بیاتی

 

محمد خرازی – سرور سهیلی

 

 شهرام شفیعی – ایرج کریمی

 

 سیاوش لشگری – دکتر محمدعلی مهرآسا

 

دکتر مرتضا میرآفتابی – پرویز مینویی

 

سرهنگ هوشنگ وزین

 

 

 

 برای دیدن نامهایی که مسئول راه انداختن این سینه زنی ها بودندودرمتن نامه بالا آمده

 

 به همراه عکس هایشان به سایتهای هیئت الرضا وسایتهای مساجد کالیفرنیا مراجعه کنید   *

 

 

 

متن نامه بالا ازسوی سایت (پیام آزادگان) و(ماهنامه بیداری )تهیه شده است

 

 اعتراض خودرا درمتن کوتاه دیگری هم به مسئولین آمریکایی که اجازه چنین خودزنی و وحشیگری را بنام ایرانیان صادر کرده اند فرستادیم

 

پاسخی بگذارید