کاروان نوروزی ایرانیان در نیویورک

بُنیاد رژه ی ایرانیان نیویورک با شادمانی بسیار به آگاهی هم میهنان گرامی و دوستداران فَرّ و فرهنگ ایرانشهری می رساند که پانزدهمین کاروان نوروزی، در روز (یکشنبه پانزدهم اپریل ) برگزار خواهد شد.

کاروان نوروزی امسال نیز مانند سالهای پیش با نمادهای باشکوهی از تاریخ و فرهنگ و ادب ایرانزمین، همراه با آهنگهای شاد، و دست افشانی و پایکوبی، و بسیاری برنامه های شادی بخش دیگر، از چهار راه 28 در خیابان مدیسون براه خواهد افتاد و بسوی جنوب (چهار راه 26) و پارک میدان مدیسون در منهتن پیش خواهد رفت و درآنجا به بازار نوروزی و رستورانهای گوناگون ایرانی که برای پذیرایی از شما فراهم گشته اند خواهد پیوست. هم میهنان گرامی و دیگر تماشاچیان این جشنواره ی باشکوه نوروزی می توانند همزمان با تماشای برنامه های گوناگون هنری در پاک مدیسون از خوراک ها و نوشاک های خوشمزه ی ایرانی هم بهره مند شوند.

پیش بینی می شود که امسال بیش از 150 هزار تن از هم میهنان و دیگر شهروندان آمریکایی و جهانگردانی که در نیویورک بسر می برند به تماشای این جشنواره بزرگ فرهنگی خواهند شتافت.

امسال روز پانزدهم اپریل بهترین زمان، و خیابان مدیسون از چهار راه 26 تا پارک مدیسون در منهتن نیویورک بهترین جا برای دید و بازدیدهای نوروزی خواهد بود. شما نیز در هرکجا که هستید خود را به این جنبش بزرگ فرهنگی برسانید و برشکوه این آیین خجسته بیافزایید.

پاینده ایران

پیروز و فرخنده باد نوروز

جاودان باد فرهنگ شکوهمند ایران

گروه سرپرستی کاروان نوروزی نیویورک

 

 

 

پاسخی بگذارید