سکوت جمهوری اسلامی در برابر کشتار « عفرین »

پاینده ایران
بیانیه‌ی حزب پان‌ایرانیست
سکوت جمهوری اسلامی در برابر کشتار هم‌خانمانان کرد در « عفرین » ، موجب شرمساری است
حکومت کُردکش ترکیه بر اثر سکوت جمهوری اسلامی ، شهر کردنشین عفرین [آفرین ] را در خاک سوریه به طور کامل اشغال کرد و ضحاکیان در نخستین گام تندیس کاوه آهنگر را گلوله‌باران و سرنگون کردند .
بارها دولت جمهوری اسلامی ( رییس دولت ، حسن روحانی و وزیر امورخارجه ، محمدجواد ظریف ) که تهی از آرمان‌های ملی و شناخت تاریخ و ناسیونالیسم ایرانی است ،  حکومت نوعثمانی ترکیه را « متحد استراتژیک » نامیده اند ، بدون این که در اثر کم‌سوادی و بی‌سوادی ، مفهوم دقیق آن را در یافته باشند ؟!
حکومت جمهوری اسلامی باید این حقیقت آشکار را بداند که به گفته‌ی سرور ارجمند و هم‌پیمان گرامی ، روانشاد ملا مصطفی بارزانی « هرکجا کرد زندگی می‌کند ، آن‌جا ایران است » ؛ از این رو ، هر حکومت بر پهنه‌ی ایران اگر خود را وابسته به ملت و مردم ایران بداند ، وظیفه دارد که از همه‌ی هم‌میهنان و هم‌خانمانان کرد در هر کجای جهان ، دفاع کند .
سکوت جمهوری اسلامی در برابر تجاوز نظامی حکومت ترکیه به هم میهنان و هم‌خانمانان کرد در شهر عفرین          [ آفرین ] مایه شرمساری است و نشان از عدم شناخت کامل جمهوری اسلامی از باید‌ها « ناسیونالیسم ایرانی » و عدم وابستگی به تاریخ و فرهنگ ایران‌زمین است و باید با « حکومت‌ملی » جایگزین گردد .
        پاینده ایران
    هفتم فروردین 1397
دفتر مرکزی حزب پان‌ایرانیست
   ( هیات اجرایی / هاج )

پاسخی بگذارید