One thought on “هشت مارس روز زن در #خیابان انقلاب: هنا ریاحی، جلال ایجادی با جهانشاه رشیدیان

  1. فرستادن به رایانشانی

    ..پیام به گفتگوی خانم ریاحی برای هشت مارس

    مهین سلطانی هستم از دانمارک

    سپاس بیکران از گفتار شما ..اشارات بسیار جالبی از زن ستیزی نمودید .. درد ما .. نا آگاهیه چه دیروز و چه امروز تاریخ ایران ..آرزومند به نتیجه دلخواه رسیدن حق انسانی زنان و پیروزی شما در اهدافتون

پاسخی بگذارید