پشتیبانی#آمریکا از مردم ایران،نمایش یا عمل؟ مسعود نقره کار، سیاوش عبقری، جهانشاه رشیدیان و جهانگیر لقایی در رادیومانی

One thought on “پشتیبانی#آمریکا از مردم ایران،نمایش یا عمل؟ مسعود نقره کار، سیاوش عبقری، جهانشاه رشیدیان و جهانگیر لقایی در رادیومانی

  1. با سپاس از دوستم که این لینک را به من فرستاده، و باید بگویم که نه اکنون زمان موشکافی کمیت و کیفیت حمایت ترامپ و غیره از خیزش مردم ایران است و نه جای ما است که به آمریکا و اروپا درس بدهیم چگونه عمل کنند. من بطور کلی با نظریات آقای عبقری موافقم. طبیعتا دولتهای خارجی بدنبال منافع ملی خودشان هستند و خواهند بود، اما ما باید متحدا و متفقا آنها را وادار به حمایت از حقوق مردم ایران کنیم.

پاسخی بگذارید