3 thoughts on “گویندگان و میهمانان در برنامه های رادیو مانی مسئول گفته های خود هستند.

  1. آقای علیرضا غجمی گرامی من حکمی صادر نکرده ام نظر شخصی خودم را نوشته ام و بر آنچه نوشته ام اعتقاد دارم و مسئولیت آنرا می پذیرم . نوشته من شامل دوبخش بوده که شما یا بخش اول را نخوانده اید و یا برآن چشم خویش بسته اید و یا برای اثبات حقانیت خود آنر نادیده گرفته اید . بخش اول چنین است : (در صورتیکه گویندگان و میهمانان رادیو مانی فارغ از مطالب کذب و با تهمت و تحریف افکار عمومی و توهین به دیگران و ترویج اخبار کذب و منحرف کننده سخنان خود را با دلایل کافی و منطقی بیان کنند این ادعا قابل پذیرش است) که حتما شما توجه نکرده اید و اما در بخش دوم که مصر هستم و معتقد هستم که شامل این مطلب استکه 🙁 ولی اگر شرکت کنندگان به تحریف افکار عمومی و ترویج اخبار کذب و اتهام زنی به دیگران و بیان اکاذیب بپردازند نه فقط آنان بلکه رادیو مانی هم که منتشر کننده و مروج آن گفتمان میباشد مسئول و پاسخگو باید باشد زیرا که ناشر افکار و اخبار کاذب نیر شریک در همان گفتما میباشد و چه بسا بیشتر چون اگر آن گفتمان فقط یک مخاطب داشته باشد با انتشار از رسانه مانی مخاطبین بسیار بیشتری خواهد داشت و گناه انتشار اخبار و افکار ناستوده شامل حال جناب مانی نیز خواهد شد ) این بخش اعتقاد شخصی من میباشد و نیازی به کسب مجوز از کسی را ندارم . اگر قرار بود در اظهار نظر و ابراز عقیده شخصی از شخص باتجربه تر و آگاه تر از خودم در امور حقوقی و جزایی و اجتماعی یاری بگیرم هرگز از شخص کم دانی چون جنابعالی درخواست نمیکردم . شما هم کم دان هستید و هم چشمانتان کم سو میباشد وگرنه در بخش اول من ابتدا تاکید بر درستی اخبارهمراه با دلایل کافی و منطقی داشته ام . که متاسفانه چشمان شما کم دید بوده و ندیده و یا بعلت کم دانی ذاتی شما مورد توجه قرار نگرفته است . بهتر است سر خود را در هر سوراخی وارد نکنید چون ممکن است دهانتان به سنگ برخورد کند . شب خوش .

  2. اقای کارگر ! شما بر اساس حدث و گمانه زنی شخصی و بر پایه عباراتی چون “در صورتیکه گویندگان و میهمانان رادیو مانی …. ” و همچنین “ولی اگر شرکت کنندگان …. ” و نیز این عبارت ” نه فقط آنان بلکه رادیو مانی هم ….. ” و در ادامه بر اساس همه آن اتهاماتی که بر مبنای فرضیات ذهنی شخصی بیان کرده اید ، شما نیز مسئول جواب گوئی به همه مهمانان ، و رادیومانی هستید که وقتی در تمامی قوانین اساسی کشورهای دنیا ” اصل بر برائت است ، و از قبل عده ای را با بیان ” اگر ” و ” در صورتی که ” آنهم بر اساس توهمات ذهنی شخصی محاکمه نمیکنند ، حتی اگر بگوئید که این فقط یک گوشزد (یادآوری ) بوده است، این پرسش پیش میآید که این اختیار را از چه طریق کسب کرده اید که مجاز به بیان آن هستید؟ … حتی اگر یک یا بیش از آن در این مورد پیش آید ، آیا مرجع قضاوت کننده شخص شماهستید ؟ آیا در صورت اتفاق هر یک از مواردی که نام برده اید، معیار و ابزار قضاوت و مرجع حقوقی آن را شما تعین میکنید؟ و لذا بخود اجازه داده اید که در موردی که هنوز اتفاق نیفتاده است اعلامیه صادر کنید ؟ … و در نهایت برای با پیش فرض مجازات احتمالی رادیومانی دراینده از واژه ” گناه ” استفاده کرده اید ! و این کلمه برای مجازات مسلمین و سایر ادیان در دنیای واحی آینده خودشان پس از مرگ بکار میرود ، آیا شما مسلمان هستید و بر اساس شرع اسلام ایشان و سایرین را در پس از مرگ نیز تحدید میکنید؟ ……………….و و و این صلاحیت حقوقی ، قضاوت و حکم به مجازات را از کامین مرجع حقوقی کسب کرده اید ؟ . .. خوشحال میشویم نام آن دستگاه قضایی را بدانیم .

  3. در صورتیکه گویندگان و میهمانان رادیو مانی فارغ از مطالب کذب و با تهمت و تحریف افکار عمومی و توهین به دیگران و ترویج اخبار کذب و منحرف کننده سخنان خود را با دلایل کافی و منطقی بیان کنند این ادعا قابل پذیرش است ولی اگر شرکت کنندگان به تحریف افکار عمومی و ترویج اخبار کذب و اتهام زنی به دیگران و بیان اکاذیب بپردازند نه فقط آنان بلکه رادیو مانی هم که منتشر کننده و مروج آن گفتمان میباشد مسئول و پاسخگو باید باشد زیرا که ناشر افکار و اخبار کاذب نیر شریک در همان گفتما میباشد و چه بسا بیشتر چون اگر آن گفتمان فقط یک مخاطب داشته باشد با انتشار از رسانه مانی مخاطبین بسیار بیشتری خواهد داشت و گناه انتشار اخبار و افکار ناستوده شامل حال جناب مانی نیز خواهد شد . شاد و شادکام باشید .

پاسخی بگذارید