شب شعر مانی در هانوفر- آلمان. جمعه 8 دسامبر ساعت 19

تازه ترین کتاب شعر میرزاآقا عسگری مانی با نام «از باستان تا آستان» در خانۀ کارگاه در شهر هانوفر آلمان با حضور شاعر رونمایی می شود. این برنامه توسط مهدی مجتهدپور از کوششگران فرهنگی مدیریت می شود. بازسرایی یکی از زیباترین متن های باستانی ایران نیز در کنار نوسروده های مانی در این کتاب منتشر شده است. در این برنامه هوشنگ پیروزداد نیز هنرنمایی خواهند کرد.

از باستان تا آستان

پاسخی بگذارید