«چشم سوم» گامی نوین در روند دموکراسی، سکولاریسم و لائیسیته در ایران

بزودی برنامه ای زیر نام «چشم سوم» با اجرا و مدیریت پری عسگری، رضا پرچی زاده، اسفندیار خلف و کارشناسان سیاسی مسایل ایران در رادیو-تلویزیون مانی آغاز خواهد شد. برنامه ای هفتگی (تصویری) که هر هفته بر محوری ترین موضوعات سرنوشت ساز تمرکز می کند و به دور از هیجانات، مسیر راه را ترسیم و تفسیر می کند. هنگام تغییرات بزرگ در ایران و خاورمیانه است. شناخت و شناساندن ماهیت این تغییرات مستلزم نگاه از منظر «چشم سوم» است.

پاسخی بگذارید