آیا امپراتوری شیعی را باید جدی گرفت؟ میزگردی با حضور دکتر بهرام آبار، دکتر سعید احمدی، دکتر حسن کیانزاد و مانی. ویدیو

پاسخی بگذارید