مانی: تازه‌ترین شعر آفریدگار

<><><>

 • سیمای انسانی‌ی حیوان
 • چه آسوده است به هنگام سیری و آشتی!
 • سیمای حیوانی‌ی انسان
 • چه  شعله‌ورست
 • به هنگام جنگ و فرمانروایی.
 • گاهی که گرگِ مؤمن و تیزهوش
 • در جامه‌ی میش
 • با  بره‌ها سخن می‌گوید،
 • چه فریباست زندگی!
 • گاهی که میشِ بازیگوش
 • در جامه‌ی گرگ
 • به میهمانی گرگ‌زادگان می‌آید
 • چه گواراست زندگی!
 • گرداگردم
 • آدمیانی به هیأتِ  گرگ
 • و گرگ‌هایی  به  هیأتِ آدمی
 •  به چرخش‌اند
 • و بگویی نگویی سرم گیج می‌ورد
 • گویا به من چیزی نوشانده‌اند!
 • باور کنید
 • من هم دیگر نمی‌دانم
 • این پوست‌ها را چه کسانی
 • بر جانوران من پوشانده‌اند!

پاسخی بگذارید