میرزاآقا عسگری مانی:چنین امتی زیر چرخ بلند-ندیده‌ست البرز و کوه سهند!

 

نه رهبر که این مرد یک رهبُر است!

 •  
 • بگویم شما را یکی داستان
 • که نشنیده ماند ز ناراستان
 • تو این داستان را فسانه مخوان
 • ببرخانه پیش عیال‌ات بخوان!
 • درآن«سرزمینِ»ی که شد«ته‌زمین»
 • نشسته‌ست شیطان تو را در کمین!
 • شده در سرای شماها و من
 • همه چیز آسان، مگر زیستن.
 • همه چیز دشوار، جز مرگ و میر
 • یکی نانوا است و مردم خمیر!
 • گران است هر بیش و هر اندکی
 • مگر خوردن نذری ی مفتکی!
 • یکی می دهد رای با دلبری،
 • یکی می کند برهمه رهبری!
 • یکی نوشدارو طلب می کند
 • یکی رو به سوی حلب می کند
 • چنین امتی زیر چرخ بلند
 • ندیده‌ست البرز و کوه سهند!
 • ندا آید از بیتِ رهبر همی
 • که :«ای امتِ بع بعی، دمدمی!
 • برآرید از ظلم کاخی بلند
 • که از خشم مردم نیابد گزند!
 • شما صیغه های خدا آفرید!
 • شما دشمن گیو و گردآفرید!
 • ز قم تا خراسان و شهر طبس
 • همه زائران، سکس خواهند و بس.
 • همه شیعان عراق و یمن
 • پی عشق و حال‌اند در این وطن
 • شما تن به خیلِ انیران دهید
 • یکی نام نیکو به ایران دهید!
 • برآرید نعره ز ژرفای جان
 • که کور و کر آیند هفت آسمان:
 • اگر دخترم، یا زنِ شوی دار
 • مرا شغل صیغه پسندیده دار!
 • که من عاشق مسجد و مرقدم
 • بپا که نیفتد ز سر، چارقدم!
 • مسلمانم آری، نه ایرانی‌ام
 • تشک زیر لِنگ انیرانی‌ام
 • چو «رهبر» نباشد تن من مباد
 • به اُم‌القُرا زنده یک تن مباد!
 • <><><>
 • در این«ته‌زمین»ی که ایران بُوَد
 • سراسر به چنگِ انیران بُوَد
 • نظامش‌اش به مانند «ذوب‌آدم» است
 • بساطی پر از دزد و دود و دم است
 • ولی فقیه اش چو آهنگران
 • زند گرز بر فرق صنعتگران!
 • به پتک و به نیروی آهنگری
 • کند مردمان ذوب در رهبری!
 • نه رهبر، که این مرد یک رهبُر است
 • به مسکو سرش داخل آخور است!
 • چه بودیم و اکنون چه‌ها گشته‌ایم
 • سراسر جهان را برآشفته‌ایم!
 • به جمهور، دزدان ریاست کنند
 • به حیلت عبای کیاست کنند
 • تدارکچی بیت رهبر شوند
 • خرانند و همواره خرتر شوند.
 • <><><>
 • بگویند درماندگانِ وطن:
 • «مبادا نبردی شود تن به تن!
 • نکوتر بود رأی بازی کنیم
 • دل خود به امید، راضی  کنیم
 • یکی بد گزینم از بدتران
 • یکی عنتری از همه عنتران
 • کنون چشم‌بسته؛ کنار سبد
 • دهم رأی شاید سپیده دمد!»
 • بگویند اما نبردآوران:
 • «به میدان مرو، توی خانه بمان!
 • درین خیمه شب بازی بی کران
 • نشو آلت دست این رهزنان
 • به دشمن نده رای و خاموش باش
 • فزاینده‌ی دانش و هوش باش
 • اگر ناتوانی ز آباده‌گی
 • مکن شیخ و آخوند را بندگی.
 • اگر رستم و مرد میدان نه‌ای
 • نشاید که رأیت به دیوان دهی!
 • به اهریمنان دل نشاید که بست
 • نهان شو زچشمان ضحاک پست!
 • چنین گوید ایرانی پاکزاد:
 • که نفرین به هر دو جناح جهاد
 • دل و رأی خود را به ایران دهم
 • به زندانیان و دلیران دهم
 • درود فراوان به اهل خرد
 • کزین برتر اندیشه برنگذرد

پاسخی بگذارید