One thought on “پرویز مینویی: ابراهیمِ گوسفند فروش و موضوع قربانی کردن

 1. آقای پرویز مینویی گرامی
  من حسین توسی هستم و از نیویورک با جناب عالی تماس می گیرم . در شماره ۳۹۵ فردوسی امروز در زیر عنوان اولین قتل عام سیاسی کشتار مزدکیان .مطلبی چاپ شده بود که مورد بحثی در انجمن ادبی ما در نیویورک شد . چون دوستان باور دارند که اولین قتل عام ایران در زمان بهرام دوم در سال ۲۷۷ میلای در مورد مانی و پیروان او
  انجام گرفته و انبوه بسیاری کشته شده و بسیاری فرار کرده اند .قتل عام مزدکیان حدود ۳۰۰ سال بعد در زمان انوشیروا ن اتفاق افتاد . اگر لطف بفرمایید این
  در باره
  نظر خودتان را اعلام فرمایید تا این مسیله تاریخی برای ما حل شود .
  قبلا از مهر شما سپاسگذاریم . کانون ادبی پروین نیویورک . ح– توسی

پاسخی بگذارید