منع موقت سفر به آمریکا و لشگر مسافرتی جمهوری اسلامی. میزگرد. دکتر آبار، دکتر کیانزاد و مانی.زائران کربلا یا زائران آمریکا؟ اینها که فریاد می زنند «مرگ بر آمریکا» چرا زائر آمریکا شده اند؟ منع سفر به آمریکا، زائران حسینی را برآشفته کرده است. میزگرد زیر در رادیو مانی در همین رابطه است.

پاسخی بگذارید