جلال ایجادی، احادیث پیامبر اسلام، جعلی است.

پاسخی بگذارید