یک گفتگوی ویژه

درود به کاربران گرامی رادیو تلویزیون مانی، یکشنبه۷ آوریل ۲۰۱۹ گفتگوی من با شاعر و نویسندۀ معاصر میرزاآقا عسگری مانی در باره «نوزایی فرهنگی از تئوری تا واقعیت» را در این رسانه خواهید دید
 این گفتگوی ویژه دوبخش  خواهد داشت:
 موضوع بخش نخست : رازگشایی کلاف پیچیدۀ فرهنگ و ماهیت ایرانیان. زمان: یک شنبه ۷ آوریل ۲۰۱۹  ساعت۸ بامداد به زمان اروپای مرکزی
موضوع بخش دوم: سنجشی متفاوت میان ایران با غرب در بستر رنسانس و عصر روشنگری. یک شنبه ۱۴ آوریل ۲۰۱۹ ساعت ۸ بامداد به زمان اروپای مرکزی
این گفتگو همچون مانیفستی برای ایران امروز و آینده، و راهبردی درازمدت برای اهل سیاست و اندیشه است.
 اسداله علیمحمدی، برنامه ساز «سایه روشن» در تلویزیون مانی شما را به دیدن و شنید آن دعوت می‌کنیم.

 

پاسخی بگذارید