عبدالستار دوشوکی: نقدی بر بیانیه رضا پهلوی در چهل‌سالگی حصر ایران

نقدی بر بیانیه رضا پهلوی در چهل ‌سالگی حصر ایران شاهزاده رضا پهلوی بمناسبت چهلمین سالگرد انقلاب بیانیه ای تحت عنوان چهل‌سالگی حصر ایران صادر کرده اند که بر خلاف بیانیه های گذشته ایشان, در برخی از متون انشای “فرشگردی” Read More …