حنیف حیدرنژاد:کارنامه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی به زبان آمار و ارقام

تلاش این نوشتار آن است تا با کمک فاکت‌ها و ارقام و اطلاعات گردآوری شده (عمدتا برگرفته یا بر اساس منابع مختلف حکومتی)، نشان داده شود حاصل «جمهوری اسلامی» به مثابه یک حکومت اسلامی، برای مردم ایران مرگ و جنایت Read More …