ایران در قرون وسطی است یا در قرن 21؟ جلال ایجادی، اسماعیل وفا یغمایی و مانی