نامه ای از ایران در بارۀ مجاهدین و روشنگری ها

مازیار مانی گرامی درود بر تو پیرو سلسله برنامه هایی تحت عنوان مرداب مجاهدبن و پیرو افشاگری های خانم فرشته هدایتی و وفا یغمایی اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق به تهیه کنندگی خانم قزللو،از انجایی که مطلعید از شنوندگان و Read More …

کاروان نوروزی ایرانیان در نیویورک

بُنیاد رژه ی ایرانیان نیویورک با شادمانی بسیار به آگاهی هم میهنان گرامی و دوستداران فَرّ و فرهنگ ایرانشهری می رساند که پانزدهمین کاروان نوروزی، در روز (یکشنبه پانزدهم اپریل ) برگزار خواهد شد. کاروان نوروزی امسال نیز مانند سالهای Read More …