دسته: video

مانی: علی اشرف درویشیان، نویسنده ای که بر خوانِ خونینِ رژیم ننشست

مانی: علی اشرف درویشیان، نویسنده ای که بر خوانِ خونینِ رژیم ننشست

کوروش سلیمانی:زندگی و روشنگری های زنده یاد رضا فاضلی در مورد دین های ابراهیمی

کوروش سلیمانی:زندگی و روشنگری های زنده یاد رضا فاضلی در مورد دین های ابراهیمی

کوروش سلیمانی:يهوديت، ديانت بهایی، اسلام، تبعيض‌های دين بر ضد زنان، ابراهيم، زنان فرمانده در ايران باستان

کوروش سلیمانی:يهوديت، ديانت بهایی، اسلام، تبعيض‌های دين بر ضد زنان، ابراهيم، زنان فرمانده در ايران باستان

پیشباز تحریم انتخابات دکتر بهرام آبار، دکتر حسن کیانزاد و مانی در رادیومانی.تصویری

پیشباز تحریم انتخابات دکتر بهرام آبار، دکتر حسن کیانزاد و مانی در رادیومانی.تصویری

دکتر خسرو خزایی در گفتگو با مانی: سدره پوشان رو به افزایش اند. ما رو به آینده داریم. تصویری

دکتر خسرو خزایی در گفتگو با مانی: سدره پوشان رو به افزایش اند. ما رو به آینده داریم. تصویری

کوروش سلیمانی:يهوديت، اسلام، ابراهيم، مسيحيت، ديانت بهایی،رضا فاضلی

کوروش سلیمانی:يهوديت، اسلام، ابراهيم، مسيحيت، ديانت بهایی،رضا فاضلی

دکتر سعید احمدی: افول اسلام سیاسی

دکتر سعید احمدی: افول اسلام سیاسی

مانی: همامیزی با فرشتۀ الهام! هستی شناسی هنر و ادبیات

مانی: همامیزی با فرشتۀ الهام! هستی شناسی هنر و ادبیات

هماغوشی با فرشته الهام ! تئوری آفرینش شعر

آیا قرآن و اسلام یک پایه از هویت ایرانیان است؟ میزگرد:سهراب چمن آرا، آلفرد آبرامیان، مردوآناهید و مانی

آیا قرآن و اسلام یک پایه از هویت ایرانیان است؟ میزگرد:سهراب چمن آرا، آلفرد آبرامیان، مردوآناهید و مانی

 آیا قرآن و اسلام یک پایه از هویت ایرانیان است؟ :میزگرد:سهراب چمن آرا، آلفرد آبرامیان، مردوآناهید و مانی   یوتیوب ویدئو  

چاووشی. سروده ای از اخوان با اجرای مجتهدپور

چاووشی. سروده ای از اخوان با اجرای مجتهدپور

رضا علوی: آرایش تازۀ قدرت ها در سوریه

رضا علوی: آرایش تازۀ قدرت ها در سوریه

لشگر مسافرتی جمهوری اسلامی. میزگرد. دکتر آبار، دکتر کیانزاد و مانی.زائران کربلا یا زائران آمریکا؟تصویری

لشگر مسافرتی جمهوری اسلامی. میزگرد. دکتر آبار، دکتر کیانزاد و مانی.زائران کربلا یا زائران آمریکا؟تصویری

دکتر علیرضا آثار: فریبی به نام عرفان کوانتومی

دکتر علیرضا آثار: فریبی به نام عرفان کوانتومی

گفتگوی مانی و دکتر علیرضا آثار: نگاهی به  جبر و اختیار در فلسفه و فیریک در رادیو مانی

گفتگوی مانی و دکتر علیرضا آثار: نگاهی به جبر و اختیار در فلسفه و فیریک در رادیو مانی

نقش بی بی سی و انگلیس در سرنوشت و رویدادهای ایران. میزگرد سیاسی رادیو مانی: دکتر بهرام آبار، دکتر حسن کیانزاد، جهانگیر لقایی و مانی. 18ژانویه7

نقش بی بی سی و انگلیس در سرنوشت و رویدادهای ایران. میزگرد سیاسی رادیو مانی: دکتر بهرام آبار، دکتر حسن کیانزاد، جهانگیر لقایی و مانی. 18ژانویه7

جمهوری اسلامی پیش و پس از مرگ رفسنجانی. میزگرد رادیومانی . با حضور دکتر بهرام آبار جهانگیر لقایی دکتر حسن کیانزاد و مانی

جمهوری اسلامی پیش و پس از مرگ رفسنجانی. میزگرد رادیومانی . با حضور دکتر بهرام آبار جهانگیر لقایی دکتر حسن کیانزاد و مانی

سه سروده از زنده یاد پوران فرخزاد که در نخستین هفتۀ دیماه 1396 درگذشت

سه سروده از زنده یاد پوران فرخزاد که در نخستین هفتۀ دیماه 1396 درگذشت

میترا رشیدی: داستان صدای آب از زنده یاد پوران فرخزاد

میترا رشیدی: داستان صدای آب از زنده یاد پوران فرخزاد

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: