تا كي ايرانيها كاسه داغتر از آش خواهند بود ؟ (منسوب به مهدی خزعلی)

       حق داریم برای هرکاری که مقامات میکنند؛ کف بزنیم..!   دیروز…   جنگ با عراق را   که بیش از یک میلیون کشته..!   و مجروح..!، و معلول..!، و مفقود به بار آورد..!   و صدها شهر و روستای ایران را ویران کرد….!،  Read More …

نویسنده ناشناس : آیا میدانید گور امیرکبیر در کجاست؟ قبر زینب و حسین را اما حتما می دانید!

در چنین روزی میرزا محمد تقی‌خان فراهانی مشهور به امیرکبیر در حمام فین کاشان به دستور ناصرالدین شاه قاجار به قتل رسید. امیرکبیر در ایران و میجی در ژاپن، همزمان اصلاحات را آغاز کردند. آيا ميدانيد قبر امير كبير كجاست Read More …