دسته: Uncategorized

مانی: همامیزی با فرشتۀ الهام! هستی شناسی هنر و ادبیات

مانی: همامیزی با فرشتۀ الهام! هستی شناسی هنر و ادبیات

هماغوشی با فرشته الهام ! تئوری آفرینش شعر

دکتر سعید احمدی: ترامپ و آیندۀ نزدیک در ایران

دکتر سعید احمدی: ترامپ و آیندۀ نزدیک در ایران

مانی: توطئۀجهانی برای تجزیۀ جمهوری دموکراتیک اسدآباد! طنز. بخش 4

مانی: توطئۀجهانی برای تجزیۀ جمهوری دموکراتیک اسدآباد! طنز. بخش 4

رضا علوی: بازی  رفسنجانی با منافع ملی ایران از کرۀ شمالی تا خرمشهر، از بیت رهبری تا تابوت تهی

رضا علوی: بازی رفسنجانی با منافع ملی ایران از کرۀ شمالی تا خرمشهر، از بیت رهبری تا تابوت تهی

مانی:از طنز تا نه طنز!

مراسم تحلیف امپراتوری از الله به ظل الله در امپراتوری جهانی اسد آباد. طنز. بخش یکمراسم تحلیف امپراتوری از الله به ظل الله در امپراتوری جهانی اسد آباد. طنز. بخش یک

کوروش سلیمانی: شعارهای خطرناک در پاسارگاد. بخش نخست

کوروش سلیمانی: شعارهای خطرناک در پاسارگاد. بخش نخست

نقش بی بی سی و انگلیس در تحولات ایران

نقش بی بی سی و انگلیس در تحولات ایران

 

آنچه روی پل صراط گذشت

آنچه روی پل صراط گذشت

http://www.nevisa.de/index.jsp?d=article/article&essayId=4417&authorId=2

ژاله دفتریان: نگرشی به بهمن جی یا جشن بهمن

ژاله دفتریان: نگرشی به بهمن جی یا جشن بهمن

ایرج ربیعی: بازتاب رویدادهای جهان در مطبوعات آلمانی

ایرج ربیعی: بازتاب رویدادهای جهان در مطبوعات آلمانی

مانی: چوپانی که شعر پسامدرن می نویسد!(طنز)

مانی: چوپانی که شعر پسامدرن می نویسد!(طنز)

مانی و دکتر علیرضا آثار 03 : وحدت گرایان فیزیک و تئوری ابر ریسمان. تصویری

مانی و دکتر علیرضا آثار 03 : وحدت گرایان فیزیک و تئوری ابر ریسمان. تصویری

گفتگو با دکتر علیرضا آثار در بارۀ تئوری ابَر ریسمان. بخش سوم. صوتی

گفتگو با دکتر علیرضا آثار در بارۀ تئوری ابَر ریسمان. بخش سوم. صوتی

شاهین نجفی: بی بی بی سی جان!

شاهین نجفی: بی بی بی سی جان!

مانی: آیا ایران شکست ناپذیر است؟

مانی: آیا ایران شکست ناپذیر است؟

بسیار می شنویم که: «ایران شکست ناپذیر است!» آیا براستی چنین است؟  مردم ایران نسل به نسل آمده و رفته اند، می آیند و باز خواهند رفت. هریک از این نسل ها یا با...

تا كي ايرانيها كاسه داغتر از آش خواهند بود ؟ (منسوب به مهدی خزعلی)

تا كي ايرانيها كاسه داغتر از آش خواهند بود ؟ (منسوب به مهدی خزعلی)

       حق داریم برای هرکاری که مقامات میکنند؛ کف بزنیم..!   دیروز…   جنگ با عراق را   که بیش از یک میلیون کشته..!   و مجروح..!، و معلول..!، و مفقود به بار آورد..!   و صدها شهر...

نویسنده ناشناس : آیا میدانید گور امیرکبیر در کجاست؟ قبر زینب و حسین را  اما حتما می دانید!

نویسنده ناشناس : آیا میدانید گور امیرکبیر در کجاست؟ قبر زینب و حسین را اما حتما می دانید!

در چنین روزی میرزا محمد تقی‌خان فراهانی مشهور به امیرکبیر در حمام فین کاشان به دستور ناصرالدین شاه قاجار به قتل رسید. امیرکبیر در ایران و میجی در ژاپن، همزمان اصلاحات را آغاز کردند....

گفتگوی مانی با دکتر علیرضا آثار فیزیکدان. برنامه سوم. رویارویی شبه علم با علم .تصویری

گفتگوی مانی با دکتر علیرضا آثار فیزیکدان. برنامه سوم. رویارویی شبه علم با علم .تصویری

گفتگوی مانی با دکتر آثار: شبه علم در برابر علم. صوتی

گفتگوی مانی با دکتر آثار: شبه علم در برابر علم. صوتی

مهتا پیروز: ایران من. برنامه نخست، کرمانشاه

مهتا پیروز: ایران من. برنامه نخست، کرمانشاه

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: