میزگردی تازه و متفاوت در رادیو تلویزیون مانی

عبور از خط قرمز از نخستین آدینۀ نوامبر 2019 میزگردی تازه و متفاوت در رادیوتلویزیون مانی با حضور مانی، ایمان سلیمانی امیری و اسماعیل وفا یغمایی اسلام، دینِ حدود یک میلیارد و ششصد هزار نفر در سراسر جهان است. دینی Read More …

عبور از خط قرمز.میزگردی تازه و متفاوت در رادیوتلویزیون مانی

عبور از خط قرمز از هفته نخست نوامبر 2019 میزگردی تازه و متفاوت در رادیوتلویزیون مانی با حضور مانی، ایمان سلیمانی امیری و اسماعیل وفا یغمایی اسلام، دینِ حدود یک میلیارد و ششصد هزار نفر در سراسر جهان است. دینی Read More …