فریدون کریمی: بیژن نجدی، نویسنده‌ای از نسل یوز پلنگ

One comment

  1. قطعه زيبائى بود هم از نظر محتوى و هم اجرا. سعادتيست كه چنين بزرگوارى با چنين فروتنى دانش كمنظيرش را با شنونده در ميان ميگذارد. .

پاسخی بگذارید