کوروش سلیمانی: توصیه سعد ابن معاذ به محمد ابن عبد الله برای قتل عام مردان قبیله بنی قریضه

خود داری ریحانه ازپذیرفتن همسری محمد

پاسخی بگذارید