حکومت اسلامی سر فرهنگ ایران را بریده است

پاسخی بگذارید