مانی:شعرِ یک یابو

 

سروده‌ی یک یابو

 • چندی‌ست به بیگاری
 • یابویی هستم بسته به گاری.
 • سوارکار؛ تازیانه‌ام می‌زند
 • گاری‌اش را می‌کَشم
 • گاهی به یارانه، علوفه‌ام می‌دهد بد و بدتر
 • تا خیمه و «خر»گاه‌اش را  بکَشم
 •                            به پیش و  به پیشتر.
 • <>
 • درین کارزار
 • چرخ‌های ارابه پنچر شده‌اند.
 • تا دمی – کمی بیاسایم،
 • شاید باید در پنجرگیری ی این خارزار
 • خدا را با اهورامزدا عوض کنم،
 • یا هر دو را
 • به اهریمنِ  فریبایی  ببخشایم
 • که می خواهد ارابه‌رانِ بعدی باشد!
 • شاید باید
 • عنان بگسلم، رَم کنم
 • جانشین سوارکار شوم
 • او را به یوغ ببندم،
 • بتازانمش تا بهشت موعودش!
 • <>
 • باور کنید
 • دیگر نمی‌دانم
 • یابوی بسته به این گاری هستم
 • یا گاری‌ی بسته به این یابو؟
 • اگر شما می‌دانید، بگویید من هم بدانم؟!
 • یا هو!
 • <>
 • اکنون نوبت تو است
 • سوارکارِ تازه نفس!
 • ای کس و ناکس!
 • فریبم دِه با وعده و لبخند
 • تا سواری‌ات دهم
 • از تون …….. تا طبس.
 • <>
 • یاری‌ام دِه یا ضامن یابو!
 • یارانه‌ام دِه ای ضامن چاقو!
 • در گِل فرومانده‌ام
 • دیگر نه  به پیش می‌توانم رفت
 • نه به پس
 • همین و بس!

16  آپریل 2017

———————-

تون و طبس دو شهر در جنوب شرقی خراسان‌اند. چنان گرم و سوزان که در گویش محلی اسدآباد به جای آن که بگویند «به جهنم!» می‌گفتند «به تون! به طبس»! و می‌پنداشتند این‌ها نام‌های دیگر جهنم هستند!

پاسخی بگذارید