فریدون فرخزاد از آنانی بود که برای ایران مردند،نه برای «جامعۀ بی طبقۀ توحیدی» یا «حکومت مستضعفان»!

ترور در بن اجرای میترا رشیدی بخش 12

پاسخی بگذارید