پرویز صیاد: اصغر فرهادی، احمدی نژادِ سینمای ایران است.

طنز گزنده پرویز صیاد در مورد اسکار اصغر فرهادی

پاسخی بگذارید