رحمان کریمی: سخنی از ژرفای تجارب 60 سال همزیستی با شعر امروز ایران با نگاهی به شعر مانی

رحمان کریمی: تا روشنفکران با راستی نیامیزند چیزی به کسی نیاموزند!

One comment

  1. جناب کریمی با علاقه گوش کردم از قدیم گفته اند انچه از دل بر اید بر دل می نشیند خوشحالم که حق مطلب را در مورد اقای مانی بیان کرده اید
    با احترام کورش سلیمانی

پاسخی بگذارید