پرندۀ خشونت پرهیز! سروده ای کوتاه از مانی

مانی: پرندۀ خشونت پرهیز

پاسخی بگذارید