ترور در برلین و نقش حکومتهای تروریست پروردکتر کیانزاد، دکتر آبار، لقایی و مانی

%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%b1
دکتر بهرام آبار
mani-rot1
مانی، مدیر رادیو مانی
%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%af-2
دکتر حسن کیانزاد

پاسخی بگذارید